DEM Bravo bay Lusitano stallion still headshot

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting

DEM Bravo bay Lusitano stallion standing still

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting

DEM Bravo bay Lusitano stallion action headshot

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting

DEM Bravo bay Lusitano stallion trotting